Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Elk schoolbestuur stelt zichzelf tot doel om 'het beste onderwijs' mogelijk te maken. Ook Stichting ATOS. Maar wat versta je onder kwaliteit? Wat is het beste onderwijs? Stichting ATOS heeft daarover een duidelijke visie. Het bestuur wil de ATOS-scholen maximaal in staat stellen om hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op onze hedendaagse samenleving en ervoor te zorgen dat leerlingen alles uit zichzelf kunnen halen. Het  'algemeen toegankelijk onderwijs' geeft de beste garanties daartoe.

Iedereen doet er toe
In Nederland kennen we twee soorten onderwijs: bijzonder onderwijs en algemeen toegankelijk onderwijs. Beide vormen worden door de overheid bekostigd. Het bijzonder onderwijs heeft een godsdienstige grondslag b.v. katholiek, protestants of islamitisch. Het algemeen toegankelijk onderwijs heeft dit niet. Hier zijn alle kinderen welkom ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. Onze scholen vinden het fijn dat er verschillen zijn en hebben hier extra aandacht voor. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van culturen zodat elk kind leert dat het er mag zijn, dat het waardevol is en dat dit ook geldt voor de ander. Iedereen doet er toe. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten én verschillen tussen mensen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Een algemeen toegankelijke school leidt op tot begrip en respect voor de mening van anderen; tot verdraagzaamheid. Op onze scholen heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Algemeen toegangelijk onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waaraan zij gaan deelnemen.

Leerzaam en leuk

Het bestuur Stichting ATOS en de circa 80 medewerkers op de drie basisscholen in de gemeente Lingewaard spannen zich elke dag in om zo'n 880 kinderen uitstekend, gestructureerd basisonderwijs te geven. Een verantwoordelijke opdracht die met veel plezier en beleving wordt uitgevoerd. Want laten we wel wezen: de basisschooltijd moet voor de kinderen niet alleen een hele leerzame periode zijn, maar ook een hele fijne tijd. Door goede samenwerking, waardering voor ieders kwaliteiten, open communicatie en het voortdurend streven naar verbeteringen, wordt inhoud gegeven aan het kwalitatief hoogwaardige onderwijs waar de stichting voor staat.