Integraal Kind Centrum (IKC) ’t Holthuus

’t Holthuus

Uitdagend onderwijs

 

Wat wij zelf geweldig vinden aan ’t Holthuus is dat we werken aan de ontwikkeling van het totale kind. Een kind wil leren lezen, schrijven en rekenen, maar wil ook de wereld echt leren kennen!

Een kind kan ook veel. Het kan dansen, schilderen, bouwen, toneel spelen, rekenen en zich uitdrukken in taal. Een kind spreekt eigenlijk 100 talen. 

Wij willen al die mogelijkheden die een kind van nature heeft stimuleren, uitdagen en ontwikkelen. Als je iets onderzoekt wat je leuk vindt, wat jou boeit, leer je beter en onthoud je het ook echt. Het gaat ons om alle talenten van een kind

Naast de methodes voor de  ‘gewone’ vakken geven we wereldoriëntatie en wetenschap en techniek in projecten. Hierbij maken we gebruik van de 7 stappen van ontdekkend en onderzoekend leren. Samen met de kinderen maken we, in een veilige en respectvolle omgeving, de mooiste projecten!

 

 

Directeur: Mike v.d. Koppel
Adres: Ot en Sienpad 9
6852 EG Huissen
Telefoon: 026-3252933
www.holthuus.nl