Klachtenregeling

Soms gaan er dingen mis of zijn er zaken onduidelijk, ondanks alle zorgvuldigheid die we betrachten. Het kan zijn dat u vragen, klachten, of ontevredenheid heeft over het onderwijs. In eerste instantie vragen wij u dit te bespreken met de leerkrachten en/of de directie van de school. Mocht dit naar uw gevoel niet leiden tot een gewenste oplossing, dan kunt u altijd gebruik maken van onderstaande procedure van stichting Atos.
Wij maken u attent op de contactpersonen die op elke school aanwezig zijn of de bovenschoolse vertrouwenspersoon. De namen en contactgegevens staan vermeld op de sites en/of schoolgidsen van iedere school.

 

bekijk hier: Klachtenregeling stg. Atos 2017