overige beleidstukken

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Al ons personeel heeft een training gevolgd om te leren om te gaan met signalen die wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling.

In het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is beschreven hoe het personeel handelt als wij signalen krijgen die hier op duiden.

Klik hier voor Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Klik hier voor: Privacyreglement stichting Atos

 

Klik hier voor: Privacyreglement Leerlinggegevens PO

 

Klik hier voor: Informatie over het functiehuis van Stichting Atos