Integraal Kind Centrum ( IKC) de Regenboog

In de wijk Klaverkamp staat de sprankelende basisschool De Regenboog.

IKC de Regenboog vormt een Integraal Kind Centrum ( IKC) met Kinderdagverblijf (KDV) "De Hobbit" en Buitenschoolse Opvang (BSO) "de Frodo's"van de SKAR. Het IKC verzorgt opvang en begeleiding van kinderen van 0-12 jaar.
Ieder kind is welkom op IKC de Regenboog. De school streeft ernaar om bij elk kind eruit te halen wat er inzit.                                                                     

Er wordt veel aandacht besteed en waarde gehecht aan zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid. het zelfstandig werken is goed zichtbaar in het werkuur. Naast alle "gewone" basisvakken zijn er voor de kinderen ook technieklessen en Engels vanaf groep 1/2. Blikvanger is het LIST-lezen, dat elk eerste half uur van de dag in iedere klas wordt gegeven. Aandacht hoogbegaafdheid is er binnen de groep van het Leerlab. 
De Regenboog werkt vanuit de principes van Human Dynamics. Dat is te merken in omgang met elkaar, het lesaanbod en de werkplekken.
De Regenboog hanteert een doorgaande onderwijslijn van groep 1 t/m 8. Iedere ontwikkeling is in alle groepen terug te vinden.

Een ander belangrijk aspect op IKC De Regenboog is de sociaal- emotionele ontwikkeling.

IKC De Regenboog is en "Rots & water school". Met behulp van lessen van weerbaarheidsprogramma "Rots & Water" in alle groepen en aparte lessen Humanistisch Vormingsonderwijs door vakdocenten vanaf groep 5 krijgt dit aspect extra aandacht. Leren is niet alleen kennis opdoen. Leren is ook vaardig worden in expressie en leren buiten de school. Zo zijn er vieringen, dans-drama-beeldend-muziekonderwijs, ruimte voor projecten, museumbezoeken, gastlessen, excursies en vele andere activiteiten.

Ouderparticipatie wordt hoog gewaardeerd op De Regenboog.

Kortom een school waar kinderen en ouders welkom zijn

 

Directeur: Mevrouw N. Venselaar
Adres: Bloemenstraat 2
6681 NN Bemmel
Telefoon: 0481-461242
www.regenboog-bemmel.nl