Organisatie

Stichting Atos is een relatief kleine stichting met een rijke schakering aan scholen. Iedere school heeft een eigen gezicht en kracht. De scholen van stichting Atos zijn verbonden met elkaar door een gezamenlijke visie, missie en gezamenlijke kernwaarden.

 

 

 

 

Raad van Toezicht en bestuurder

Stichting ATOS kent een Raad van Toezicht en College van bestuur. 

De stichting Atos werkt met het Raad van Toezichtmodel naar aanleiding van de wet "Goed onderwijs, Goed bestuur". De Raad van Toezicht werkt volgens de code Goed Bestuur (download hier: PO Raad code Goed Bestuur) De taken van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten van de stichting (download hier:Statuten stichting ATOS)

Het Bovenschools Overleg bestaat uit de directeuren van de basisscholen en de bestuurder. Zij geven vorm aan de ontwikkeling van het beleid binnen de stichting en de scholen. 

College van bestuur: Mevr. H. Toenders

Leden Raad van Toezicht:

Mevr. C. Sahin, voorzitter
Mevr. H. Rookmaker
Dhr. G. Vonk
Mevr. P. Versteegh
Dhr. M. Beekhuizen