Missie

In het strategisch beleidsplan 2020-2024  ' Eigenaarschap in verbinding '  wordt  het beleid en de ambities voor de komende 4 jaar beschreven. 

Samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor de leerlingen is een belangrijke drijfveer voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 3-Stromenland (ATOS) biedt hiermee hoogwaardig kwalitatief basisonderwijs aan voor alle leerlingen in Lingewaard.

   

  

 

 

Download en bekijk hier het strategisch beleidsplan.

 

 

Of download hier de printversie.

 

 

 

 

 

Visie

De uitgangspunten/kernwaarden van Stichting ATOS zijn;

  • De verschillen tussen kinderen en volwassenen vormt de kracht van ons onderwijs.
  • Openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs is de beste voorbereiding op de maatschappij van nu en van de toekomst omdat we uitgaan van gelijkwaardigheid van kinderen ongeacht hun afkomst, levensovertuiging, vaardigheden en perspectief. Door kinderen samen te laten spelen, leren en samenwerken, ervaren ze dat we allemaal verschillend zijn maar daardoor juist verbonden. Kernwaarde van openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs is “Iedereen is welkom”.  Het gevoel welkom te zijn, dat je er toe doet zoals je bent is de basisbehoefte van ieder mens.
  • Wij hebben aandacht voor de eigenheid van alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders) gericht op samenhang, rechten, plichten en kansen voor alle kinderen.
  • De kracht van het verschil komt ook naar voren in het stimuleren van de eigenheid van de individuele scholen.
  • De kracht van het verschil komt terug in alle aspecten van het onderwijs. Verschillen maken het onderwijs boeiend en stimuleren de ontwikkeling. Dit vereist van alle betrokkenen een open houding naar zichzelf, de ander en de omgeving.Dit maakt ons openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs bijzonder in zijn begeleiding bij ontwikkeling naar volwassenheid.