In het jaarverslag legt stichting Atos verantwoording af over het beleid in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is bedoeld voor alle stakeholders: Overheid, Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, directeuren, leerkrachten en ouders.
Het vormt een evaluatie van het afgelopen jaar en geldt als een evaluatie van de lopende beleidsplannen. Het omvat de gebieden onderwijs, medewerkers, gebouwen en financiën.

 Bekijk hier: Jaarverslag 2016

 Bekijk hier: Jaarverslag 2017

 Bekijk hier: Jaarverslag 2018

 Bekijk hier: Jaarverslag 2019