Aandachtsfunctionarissen

Binnen stichting ATOS zijn de intern begeleiders van de scholen de aandachtsfunctionaris  behorend bij de procedure rond de wettelijke verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris is hiervoor opgeleid en heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring.

 De aandachtsfunctionaris is tevens contactpersoon als er externe partijen betrokken zijn, of ingezet dienen te worden, zoals Veilig Thuis.

Er is ook een indirecte aandachtsfunctionaris voor de stichting. Zij zorgt ervoor dat er een duidelijk beleid is binnen ATOS omtrent de meldcode, dat deze actueel blijft en dat de drie scholen hier actief mee werken.

De indirecte aandachtsfunctionaris, Marieke Baars. Zij is per mail te bereiken via m.baars@stichtingatos.nl