Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan “Eigenaarschap in verbinding” (2020-2024) is verlengd met 2 jaar. De herijking hiervan heet “Samen in balans” (2023-2026). 
Het strategisch beleidsplan is een kompas naar welke richting wij ons willen bewegen. Zo zorgen we ervoor dat we dezelfde visie uitdragen en dezelfde taal blijven spreken.