Missie en visie

Waar staan we voor

Stichting ATOS staat voor ambitieus, openbaar en veelzijdig onderwijs van goede kwaliteit.  

Met aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind en recht doen aan ieders talent. Zo geven wij de leerlingen een stevige basis zodat zij actief kunnen meedoen in onze samenleving. Er is een balans tussen relatie, autonomie en competentie.

Human Dynamics

Wij besteden op onze IKC veel aandacht aan de ontwikkeling van de eigenheid van de leerlingen (dit altijd in verbinding met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander).
Wij halen het maximale uit de leerlingen en zorgen dat zij uitstromen naar de onderwijsvorm die bij hen past. Om te zorgen dat kinderen op verschillende manieren kunnen ontwikkelen wordt Human Dynamics ingezet.

Bij alles wat we doen gaan we terug naar de essentie van het onderwijs en vragen we ons, als professional af, of het kind er sterker en wijzer van wordt.