gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Binnen stichting ATOS is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR vertegenwoordigt de ouders en medewerkers op stichtingsniveau. De GMR fungeert in het overleg met de bestuurder als de ogen en oren van de stichting. De taken en bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen en zijn voor stichting ATOS verder beschreven in het reglement en het medezeggenschapsstatuut.  
De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. 

De GMR bestaat uit zes personen (drie personeelsleden en drie ouders) die zijn afgevaardigd uit de drie scholen van stichting ATOS. 

Wilt u contact met de GMR? Stuur dan een e-mail naar gmr@stichtingatos.nl