AVG

Stichting ATOS wordt door een functionaris gegevensbescherming ondersteund in de uitvoering van de regelgeving vanuit de wet AVG.
De functionaris gegevensbescherming werkt nauw samen met de beleidsmedewerker AVG. De belangrijkste taken van de functionaris gegevensbescherming zijn het houden van toezicht en het adviseren over de toepassing en naleving van de AVG binnen stichting ATOS.
De functionaris gegevensbescherming, Rob van Son, is te bereiken op r.vanson@privaty.nl