AVG

Stichting ATOS wordt door een functionaris gegevensbescherming (vanuit Privacy op School) ondersteund in de uitvoering van de regelgeving vanuit de wet AVG.
De functionaris gegevensbescherming werkt nauw samen met de beleidsmedewerker AVG. De belangrijkste taken van de functionaris gegevensbescherming zijn het houden van toezicht en het adviseren over de toepassing en naleving van de AVG binnen stichting ATOS.
De functionaris gegevensbescherming, Niels Joosten, is te bereiken op fg@privacyopschool.nl