Overig

Samenwerkingsverband

Stichting ATOS is onderdeel van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeente Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Onderwijs dat hen uitdaagt en uit gaat van hun mogelijkheden. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig. We spreken dan van extra ondersteuning. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband PassendWijs.

Meer informatie over PassendWijs vindt u op www.swv-passendwijs.nl

Verwijsindex

De scholen van stichting ATOS maken gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem dat professionals ondersteunt die werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zij kunnen in de verwijsindex aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige en vervolgens zien welke andere professionals ook betrokken zijn. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals met elkaar in contact te brengen zodat zij met elkaar en samen met ouders/verzorgers de best passende ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Zo kan worden voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken of juist dingen dubbel doen.

Integriteitscode